Course Content
MINH HỌA ỨNG DỤNG
Khóa học hướng dẫn lên màu từ bài tập khóa sketching. Làm quen với một loại phối cảnh Isometric mới và làm ra một sản phẩm từ bản phối cảnh này. Thiết kế nhân vật theo các tỷ lệ khác nhau và kết khóa bằng một bức phong cảnh có đầy người, vật.
0/10
STORYBOARD
Khóa học giới thiệu cho các bạn 1 số loại storyboard cho từng mục đích riêng phục vụ cho công việc. Hướng dẫn các bạn sáng tác các kiểu dáng nhân vật và tư duy cách điệu vật thể trong storyboard
0/7
HỌA SĨ MINH HỌA PHONG CÁCH COMIC
0% Complete